Retningslinjer Lagskonto

Alle lag skal ha en økonomiansvarlig og en lagskonto. Bankkonti opprettes av økonomiansvarlig eller den som har tilgang til å opprette nye kontoer. Norges Idrettsforbund og Norges Fotballforbund tillater ikke at lagskontoer knyttet til idrettslag opprettes i privatpersoners navn. Lagene skal så langt det er mulig unngå private utlegg.

På bakgrunn av dette har klubben opprettet et system for bankkontoer hos Sparebanken Vest, men som lagene disponerer.
All økonomi skal bokføres i klubbens regnskap. Bilag/kvitteringer sendes digitalt til okonomi@follesefk.no.

Husk å oppdater kontonummer knyttet til Spond Cashback.