Kontingent 2020

Årsmøte 2021 vedtok følgende kontingentsatser:

Barn f. 2014 tom 2009
50% søskenmoderasjon fra barn nummer 2.
1.700
Barn f. 2015 og 2016. 50
 Ikke-aktive medlemmer – «Skogvokteren 2020» * 250*
 
 * Et ikke-aktivt medlemsskap som gir stemmerett på årsmøtet samt FFK-termokoppen med gratis påfyll av kaffe i kiosken.