Kontingent 2020

Årsmøte 2020 vedtok følgende kontingentsatser:

Barn tom 12 år
30% søskenmoderasjon fra barn nummer 2.
1.700*
Ikke-aktive medlemmer – «Skogvokteren 2020» ** 250*
   
* I tillegg kommer et system-gebyr på 2,5% av beløpet. Går uavkortet til betalingsformidler.  
 ** Et ikke-aktivt medlemsskap som gir stemmerett på årsmøtet samt FFK-termokoppen med gratis påfyll av kaffe i kiosken.