Klubbhistorie

les historien vår

FFK ble stiftet 21.april 1929, og feiret i 2009 80-års jubileum. Klubben ble stiftet av noen tenåringer på Follese som hadde sitt hovedsete i et nøst innerst i Follesevågen. De første treningene foregikk rundt om på myrer i nærområdet, for dyrket mark fikk de ikke benytte til slik ”unyttig” aktivitet.

I 1930 inngikk de en to års avtale med en oppsitter. De lånte en myr som drenerte ut med hjelp av tønnestaver. Den første banen fikk da målene 35m x 20m. To år etterpå inngikk de en ny avtale inne i Skogen. Dette var også en myr som måtte dreneres ut med samme fremgangsmåte som tidligere. Målene her ble 70m x 40m. Åpningskampen var pinse 1935, og motstander var Voss og det var møtt frem ca. 500 tilskuere. Denne banen er blitt bygd ut to ganger seinere, og i 1980 ble den kommunale gressbane åpnet. I 1981 bygde FFK en grusbane parallelt med gressbanen hvor vi to år etter fikk lys på. Grusbanen har målene 90m x 54 m.

I 2013 etablerte Askøy Fotballklubb, Hetlevik Idrettslag og Follese Fotballklubb samarbeidsklubben Askøy Sportsklubb for å sikre et godt sportslig tilbud til jentene på søre Askøy. I 2019 vedtok Follese Fotballklubb og Hetlevik Idrettslag at også guttene skulle inn i Askøy Sportsklubb. Dermed samler de to klubbene alle spillere fra 13 år og eldre i Askøy Sportsklubb. Follese Fotballklubb blir en ren barnefotballsklubb med tilbud fra 6 til 12 år fra 2020.

Facebook vår

Følg vår facebook og få alle nyheter