Skogen er blitt grønnere

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Flere og flere rapporter peker på utfordringene med kunstgress og gummigranulat. Det er kjent som den nest største kilden til mikroplast på land og også en sterk bidragsyter til mikroplast i havet.

Granulatfanger montert i Skogen.

Styret i FFK har hatt dette på agendaen en stund, men det var først når NFF Hordaland og Sparebanken Vest utlyste midler til en felles miljødugnad at vi kunne omsette vedtak til handling. Vi har nå ved hjelp av eksterne midler kjøpt inn granulatfangere til samtlige kummer på og rundt det fantastiske anlegget vårt i Skogen.

Nå som vi har kjøpt inn egen traktor og banen er grønn året rundt har dette problemet økt i omfang. Det er mer granulat rundt banen, noe som også fører til økte mengder granulat på avveie. Det er derfor veldig gledelig at vi nå har fått stoppet lekkasjen til avløpet.

Driftsleder Bjarte Bø er allerede i gang med monteringen av fangerne.

Klubben jobber videre med tiltak for å ytterligere redusere miljøbelastningen som driften vår har på omgivelsene.

Mer om Granulatfangerne som er kjøpt inn;
Produseres av Ulefos AS. Granulatfangeren løser det største størst problemene knyttet til lekkasje av granulat og mikroplast fra kunstgressbaner, nemlig tap av granulat ut gjennom kumlokk rundt kunstgressbanene. Noe granulat blir tapt via skoene til spillerne, noe blir tapt via snømåking, men det meste går sannsynligvis tapt via avløpet.

Ved å montere en granulatfanger under hvert kumlokk, vil dette tapet problemet i praksis kunne elimineres.

Relaterte innlegg