Patrik Hansson ny trenerveileder

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Follese FK har gleden av å presentere et nylig inngått samarbeid med NSU (Norsk Spillerutvikling).

For å bedre kunne ivareta og tilrettelegge for våre allerede fantastiske trenere og spillere, har vi inngått et samarbeid hvor Patrik Hansson vil bli en tilgjengelig kapasitet. Tiltaket er i tråd med styrets ambisjon om å utjevne ressursene hvert enkelt årskull har til rådighet. Erfaringsmessig varierer dette fra år til år og fra kull til kull.

Mange kjenner sikkert Patrik fra hans tid i Brann der han blant annet jobbet tett med talenter som Kasper Skaanes, Bård Finne, Håkon Lorentzen, Emil Hansson og Eirik Birkeland for å nevne noen.

Hos oss skal han være tilstede på feltet hver mandag kl. 17 – 19 og samme tidsrom annenhver onsdag. Her vil ha bistå med sin kompetanse, komme med input på hva som kan forbedre trenerrollen og utvikle våre spillere enda mer. Han skal også bistå med å holde tilpassede trenerkurs for klubbens trenere og engasjere seg på feltet.

Patrik vil være tilstede første mandag etter vinterferien og vil bruke de første ukene på å observere og bli bedre kjent med klubben.

Ta han godt i mot ham når dere treffer han!

Relaterte innlegg