Oppsummering Årsmøte 2021

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Da har Follese Fotballklubb gjennomført sitt årsmøte. Her kommer en liten oppsummering. Det var 15 stemmeberettigede tilstede på årsmøtet som ble holdt i Norrønaheimen, Strusshamn. Skulle gjerne sett at vi klarte å samle enda flere av medlemmene våre til dette viktige møtet.

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Årsberetning ble gjennomgått og godkjent. De som ikke hadde anledning til å være tilstede kan lese den her.

Regnskap ble godkjent av revisor og årsmøtet.

10.1 Årsmøtet vedtok ny, oppdatert lovnorm fra idrettskretsen. Styret foreslo for årsmøtet å øke antall styremedlemmer fra 5 + vara til 6 + vara. Dette ble vedtatt. Oppdatert lovnorm finner dere her.

10.2 Klubbens nye Sportsplan ble vedtatt. Den finner dere her.

10.3 Mandat til å utrede full sammenslåing av Askøy Fotballklubb, Askøy Sportsklubb og Follese Fotballklubb. Årsmøtet vedtok enstemmig å gå videre med planene. Styret vil nå iverksette dette arbeidet. Presentasjonen finner dere her.

Ombygging Corners Inn

10.4 Ombygging Corners Inn. Styret ber Årsmøtet om å vedta ombygging av Corners Inn forutsatt positivt tilsagn på tippemidler. Årsmøtet vedtok ombygging. Styret vil iverksette arbeidet så snart positivt vedtak om tippemidler er gitt fra Fylkeskommunen og Askøy kommune. Forventet oppstart i sommer.

10.5 Fair Play-prisen 2019;

» – Fair play prisen gis hvert år til èn eller flere i eller rundt klubben som har gjort en ekstra innsats eller vært med på å skape «god stemning» i Fair Play-ånd. Årets vinner har et fantastisk fokus på måten han organiserer klubbens fotballfritidsordning på, det viste seg nå helt nylig på måten mixed lagene stilte opp i Askøy Mix Cup. Det var stor suksess. Han jobber med å utvikle og forbedre FFOen fra tidlig morgen til sent på kvelden. Fotballfaglig er tilbudet på topp, og barna trives svært godt og alle barna blir sett. Han har bygget opp FFO til å bli kretsens beste.

Dette kommer ikke av seg selv, det handler om enkeltmennesker som legger ned en ekstra innsats!

Fair play prisen går i 2020 til Sindre Sanden. Vi gratulerer!«

Leder Fair Play-utvalget
Stig Nielsen

10.6 Utnevnelse av Æresmedlem;

» – Bjarte Bø har vært ansvarlig for klubbens anlegg i en årrekke. Til tross for at han selv ikke har aktive barn i klubben lengre har han påtatt seg ansvaret med å holde anlegget ved like. Han tilbringer utallige timer i Skogen, og sørger for at anlegget til enhver tid fremstår på en meget god måte. Det være seg maling, bytting av nett på målene, skifte lyspærer, lapping av gjerder, vedlikehold av baner eller brøyting. I tillegg sørger han for at samarbeidspartnere til klubben får den oppmerksomheten de fortjener ved å henge opp skilt.

Mye av arbeidet som gjøres legges ikke merke til i det daglige, men uten Bjartes utrettelige innsats tør vi ikke tenke på hvordan anlegget hadde sett ut. Èn ting som påvirker medlemmene direkte er snømåkingen. Til tross for lange kuldeperioder med mye snø de siste årene har man ikke vært nødt til å kansellere èn eneste trening på grunn av snø. Vi har uten tvil hatt de beste treningsforholdene i kretsen de siste vintrene. Bjartes innsats med traktoren har gjort at vi kan tilby aktivitet med meget gode fasiliteter gjennom hele året. Dette kommer FFK, ASK og Skogen FFO tilgode.

Med bakgrunn i Bjartes enorme innsats over mange år utnevnes han til Æresmedlem i Follese Fotballklubb!«

Styreleder
Rune Rafteseth

Kontingentene ble vedtatt endret fra tidligere år. Styret har valgt å foreslå en endring i kontingent-strukturen slik at vi vi først fakturerer full kontingent til barn som begynner i 2. trinn på høsten – for 2021 innebærer barn f. 2014. Førskolebarn og de som starter på 1. trinn om høsten betaler minimumssatsen til NIF. Dette gjelder også barn som starter i klubben etter 1. august d.å. Les mer om kontingentene her.

Et forhøyet innstegsnivå på kontingent mener vi i styret vil være en god innretning for å motvirke utenforskap av økonomiske årsaker. Dette er i tråd med klubbens verdiarbeid og retningslinjer for inkludering. Minner også om klubbens inkluderingsfond som dere kan finne mer info om her.

Vi har også valgt å redusere den økonomiske belastningen for dem som har flere barn i klubben ved å øke rabatten på søskenmoderasjon fra 30% til 50%. Dette gjelder ikke barn som er på NIFs minimumssats på 50,-. De får full kontingent selv om de har søsken i klubben.

I tillegg til dette ble det vedtatt et ikke-aktivt medlemsskap som klubben kaller «Skogvokter» og koster 250,-. Dette inkluderer en termokopp med FFK-logo og fritt påfyll fra kiosken i Skogen gjennom hele sesongen.

Budsjettet ble vedtatt som innstilt fra styret.

Valgkomiteens forslag til nytt styre ble vedtatt av årsmøtet.

Hovedstyre i FFK består nå av følgende personer;
Rune Rafteseth, leder
Bård Hess, nestleder
André Falck, medlem/Sportslig leder
Hanne Stølen Kleivdal, medlem
Nicholas Lekanger, medlem
Kjartan Fredbo, medlem
Kjersti Bjørhusdal Juvik, vara

Kjartan flytter fra vara til ordinært medlem. Nicholas Lekanger kommer inn som nytt styremedlem og Kjersti Bjørhusdal Juvik ny vara. Velkommen til Nicholas og Kjersti som nye i FFKs hovedstyre. Ønsker samtidig å takke Cato Rossnes, som går ut av styret, for innsatsen som er lagt ned over flere år!

Årsmøteprotokollen finner dere her.

Takk for oppmøte til de som stilte så sees vi i Skogen Fotballpark.

Styret
Follese Fotballklubb