Kontingent 2021

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Kontingentene ble vedtatt endret fra tidligere år på Årsmøtet. Styret har valgt å foreslå en endring i kontingent-strukturen slik at vi vi først fakturerer full kontingent til barn som begynner i 2. trinn på høsten – for 2021 innebærer det barn f. 2014. Førskolebarn og de som starter på 1. trinn om høsten betaler minimumssatsen til NIF, kalt Mini. Dette gjelder også barn som starter i klubben etter 1. august d.å.

Et forhøyet innstegsnivå på kontingent mener vi i styret vil være en god innretning for å motvirke utenforskap av økonomiske årsaker. Dette er i tråd med klubbens verdiarbeid og retningslinjer for inkludering. Minner også om klubbens inkluderingsfond som dere kan finne mer info om her.

Vi har også valgt å redusere den økonomiske belastningen for dem som har flere barn i klubben ved å øke rabatten på søskenmoderasjon fra 30% til 50%. Dette gjelder ikke barn som er på NIFs minimumssats på 50,-. De får full kontingent selv om de har søsken i klubben.

I tillegg videreføres det ikke-aktive medlemsskapet; «Skogvokter» som koster 250,-. Dette inkluderer en termokopp med FFK-logo og fritt påfyll fra kiosken i Skogen gjennom hele sesongen. Bli medlem her!

Relaterte innlegg