Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Styret innkaller herved til ekstraordinært årsmøte i Follese Fotballklubb.

Årsmøtet avholdes mandag 27. september kl. 19.00 i Sjoddien i Strusshamn.

Årsmøtene i Askøy Fotballklubb, Askøy Sportsklubb og Follese Fotballklubb har tidligere besluttet å utrede sammenslåing av klubbene, og det ekstraordinære årsmøtet skal nå ta endelig stilling til spørsmålet om sammenslåing.

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter er gjort tilgjengelig for medlemmene ved forespørsel. Kontakt klubben på leder@follesefk.no for å motta disse på epost.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Follese Fotballkubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Follese Fotballklubb.

For mer informasjon om ekstraordinært årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Follese Fotballklubbs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Rune Rafteseth kontaktes på 934 33 248 eller leder@follesefk.no.

På grunn av korona-situasjonen kreves det forhåndspåmelding til årsmøtet. Vennligst registrer deg ved å bruke følgende skjema.

Velkommen til ekstraordinært årsmøte!

Med vennlig hilsen styret

Relaterte innlegg