Etablering av miljøgruppe

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Styret har vedtatt etableringen av en miljøgruppe som skal se på alle aspekter av klubbens drift med fokus på miljø og fotavtrykket vi etterlater oss. Vi ønsker å tilpasse driften av klubben og anlegget vårt for å imøtekomme dagens krav og forventninger som medlemmer og øvrige interessent-grupper har til oss.

På sikt er det en målsetning at klubben skal sertifiseres som Miljøfyrtårn.

Vi ønsker å bruke vår påvirkningskraft til å spre kunnskap og entusiasme om miljø til våre medlemmer og deres foresatte.

Noen av områdene som styret ønsker at gruppen ser nærmere på;

  • Avfallshåndtering. Klubbdrift, kampavvikling og arrangementer.
  • Optimalisere parkeringsmulighetene slik at flest mulig velger miljøvennlige alternativer.
  • Etablere rutiner for lost&found.
  • Arrangere miljødag. Bytte av brukt fotballtøy og utstyr, samt søppelplukking for klubbens aktive i nærmiljøet til Skogen Fotballpark.
  • Utarbeide retningslinjer for merking av tøy for å sikre størst mulig grad av gjenbruk.
  • Ytterligere tiltak for å redusere granulatsvinn.
  • Holdningsskapende arbeid. Informasjon på foreldremøter og øvrige fora klubbens medlemmer er engasjert i.

Listen er på ingen måte utfyllende og gruppen står fritt til å inkludere andre, nye områder eller jobbe med andre miljø-prosjekter på vegne av klubben.

I denne anledning ønsker vi å komme i kontakt med foresatte eller andre som ønsker å bidra i dette viktige arbeidet.

Ta kontakt med styreleder på leder@follesefk.no for å melde din interesse.

Relaterte innlegg