Corner Inn Skogen

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Styret har vedtatt ombygging av Corner Inn. Per i dag fungerer bygget som lager, og garasje for traktoren samt utstyr til denne. Tidligere var bygget også tilholdssted for 3v3-banene som nå har fått nytt skur ved siden av 5ér og 7ér-banene som de yngste medlemmene i klubben benytter.

Vi deler bygget i to og søker om bruks- og fasadeendring på den delen som er til høyre. Her er klubben i gang med å planlegge et nytt rom som skal brukes til spillermøter, oppstartsmøter, styremøter, lagsavslutninger og andre behov som trenere og øvrige frivillige i klubben måtte ha.

Dette blir også nytt tilholdssted for FFO på dagtid. En kjærkommen og viktig oppgradering i forhold til dagens fasiliteter for dem.

I tillegg til dette ønsker vi å etablere «åpent hus» et par dager i uken hvor vi fasiliterer for bruk også for ikke-medlemmer. Dette kan være spillkvelder, gaming, visning av kamper på storskjerm ol. Her må det naturligvis være voksent tilsyn.

Vi ser også for oss på sikt å kunne leie ut rommet til barnebursdager ol dersom det er et marked for det. Det vil dessverre ikke bli va-fasiliteter i rommet da vi ikke har tilgang til vann- og avløp i nærheten.

Økonomi
Klubben søker aktivt om støtte hos private bedrifter, stiftelser og sparebanker som generøst deler av sine overskudd til samfunnsnyttige formål. Vi har en ambisjon om å fullfinansiere prosjektet med støttemidler og gaver, men har vurdert tiltaket som så viktig for klubben at vi også vil benytte oppsparte midler ved behov.

Viser det seg at vi ikke lykkes med søknadene vil prosjektet bli stoppet i påvente av årsmøte-vedtak.

Med tidsplanen som er lagt så håper vi at det nye allrommet er klart til bruk rundt påsketider 2021.

Relaterte innlegg