Innkalling til Årsmøte 2021

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Styret innkaller herved til årsmøte i Follese Fotballklubb.

Årsmøtet avholdes søndag 25. april kl. 16.00 i Møllesalen, Strusshamn.

På grunn av Korona-situasjonen har NIF gitt klubbene dispensasjon fra vedtatt lovnorm som sier at årsmøtene skal være gjennomført innen utgangen av mars. Utsatt frist er 15. juni.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 11. april til follese@follesefk.no.

Fullstendig sakliste vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av FFK i minst én måned, være fylt 15 år, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Rune Rafteseth (styreleder) kontaktes på leder@follesefk.no.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Hovedstyret Follese FK

Relaterte innlegg