Inkluderingsfond

Alle barn har rett til hvile og fritid, og til å delta i lek og fritidsaktiviteter som passer for barnets alder. Barn som vokser opp i familier med vedvarende lav inntekt, deltar mindre i fritidsaktiviteter enn øvrige barn.

Les mer om AlleMed her.

Fritidserklæringen har som mål at alle barn som ønsker det skal ha mulighet til å delta jevnlig i en organisert fritidsaktivitet, uavhengig av foreldrenes sosio-økonomiske status. For at dette målet skal bli virkelighet, må de gode kreftene som er rundt barnet gjøre en felles innsats.

I Follese Fotballklubb kan vi bidra med oppdeling-, reduksjon eller bortfall av kontingent, bidra til å kjøpe inn klær og utstyr samt hjelp til å dekke egenandeler ved påmelding til cuper osv. Klubben har avtale med Askøy Kommune for å redusere utenforskap og plikter å bidra til at barn ikke står utenfor aktivitet på grunn av den økonomiske situasjonen i hjemmet.

Ta kontakt med leder@follesefk.no så hjelper vi. Han som mottar mailen har taushetsplikt.