FFO

Sosialt aktivitetstilbud for fotballglade barn etter skoletid 13.15 – 16.15. Dette er en lærings- og utviklingsarena for J/G 8 – 13 år uavhengig av klubbtilhørighet, hvor mestring, fotballglede og trivsel står sentralt. 

Dagene er delt inn i «FFO» for yngste (3 – 5.trinn) og «Akademiet» for de eldste (5 – 7.trinn). Barna kan velge mellom 1-3 aktivitetsdager.

På FFO står selve aktivitetsgleden, mestring, fotball-leker og sjef over ball sentralt. Mens på Akademiet jobber vi i større grad med systematisert ferdighetsutvikling gjennom temabaserte treninger. 

Aktivitetene ledes av høyt kvalifiserte spillerutviklere med flere års akademi-erfaring, samt UEFA-B utdanning og pedagogisk kompetanse.

Matordning i brakkene fra 13.15 – 14.30 tilpasset barnas skoleslutt-tider og ankomst.
Hovedaktivitetene/øktene starter kl. 14.30 og avsluttes senest kl. 16.10. 

FFO og akademiet følger skolekalenderen og har ikke regelmessig aktivitet i skoleferier og helligdager. 

MÅNEDSPRIS:
1 dag per uke: kr 875,-*
2 dager per uke: kr 1395,-*
3 dager per uke: kr 1999,-*
* I tillegg kommer systemkostnad som går uavkortet til Superinvite/betalingsformidler.
Henteordning: 190,- kommer i tillegg for de som har behov for det.

Skattefradrag:
Foreldre med barn på skole-, og fotballfritidsordning har også muligheter til skattefradag. Mer info her: Skattefradrag

For mer informasjon eller om du ønsker å melde på ditt/dine barn – vennligst kontakt Sindre Sanden på ffo@follesefk.no eller mobil 991 09 312.