Ved skade

Hva gjør jeg ved fotballskade ?

Informasjon om hvordan du skal forholde deg ved fotballskader.

Alle som spiller fotball for Follese FK er forsikret gjennom Fotballforsikringen i Norges Fotballforbund – på visse vilkår. Alle ledere, trenere og dommere er også forsikret, om man er oppført i FIKS.

  1. Utfør akutt skadebehandling
    -Ring Idrettens skadetelefon (IST) på 02033 for bistand
  2. Spiller registrerer skademelding på www.idrettshelse.no
  3. Forsikringsselskapet vurderer forsikringsdekning
  4. Idrettens skadetelefon (IST) tar kontakt med spiller uavhengig om det er dekning i forsikringen
  5. Idrettens skadetelefon (IST) bestiller all utredning og behandling i et kvalitetssikret behandlingsnettverk
  6. Idrettens skadetelefon (IST) følger opp spiller til etter gjennomført behandling

Egenandel: NOK 1.000,-/skade
Skade inntruffet før 01 mars 2017:

https://www.gjensidige.no/privat/meld-skade/fotballskade;jsessionid=18F313A2A4A0A42BC147B57415236229

Skade inntruffet etter 01 mars 2017:

https://lisens.idrettshelse.no/fotball.php

Nyttige lenker :   https://www.fotball.no/klubb-og-leder/forsikring/