Om klubben

KORT HISTORIKK

FFK ble stiftet 21.april 1929, og feiret i 2009 80-års jubileum. Klubben ble stiftet av noen tenåringer på Follese som hadde sitt hovedsete i et nøst innerst i Follesevågen. De første treningene foregikk rundt om på myrer i nærområdet, for dyrket mark fikk de ikke benytte til slik ”unyttig” aktivitet.

I 1930 inngikk de en to års avtale med en oppsitter. De lånte en myr som drenerte ut med hjelp av tønnestaver. Den første banen fikk da målene 35m x 20m. To år etterpå inngikk de en ny avtale inne i Skogen. Dette var også en myr som måtte dreneres ut med samme fremgangsmåte som tidligere. Målene her ble 70m x 40m. Åpningskampen var pinse 1935, og motstander var Voss og det var møtt frem ca. 500 tilskuere. Denne banen er blitt bygd ut to ganger seinere, og i 1980 ble den kommunale gressbane åpnet. I 1981 bygde FFK en grusbane parallelt med gressbanen hvor vi to år etter fikk lys på. Grusbanen har målene 90m x 54 m.