Sportslig utvalg har fått ny kontaktadresse

Flagg FFK

 

Sportslig Utvalg i Follese FK har fått ny kontaktadresse for hendvendelser av sportslig karakter rundt lag og klubb:

sportutvalg@follesefk.no

SU i Follese FK skal sørge for at klubben etterlever vedtatte sportslig modell og sportsplan, samt følge opp at det sportslige aktivitetsnivået holder den kvaliteten som klubben ønsker. Videre bidrar SU til at klubben når sine sportslige målsetninger gjennom ulike sportslige strategier og tiltak, men også til å videreutvikle disse gjennom et helhetlig samarbeid med hovedstyret og de øvrige utvalg i klubben.

FFK – Når fotball er SERIØST gøy!