Follese tildelt Fair Play-sertifikat 2017

Fair Play-sertifikat 2017Fair Play-sertifikat 2017_b

Onsdag 7. juni var klubbens Fair Play-utalg tilstede på Idrettens Hus for å få utdelt årets Fair Play-sertifikat. Follese er en av få klubber som har hatt sertifikatet helt siden oppstarten i 2011, og vi har opparbeidet seg et godt rykte når det gjelder holdningsskapende arbeid. Vi har god grunn til å være stolt av klubben vår!

For å være en godkjent Fair Play-klubb skal følgende kriterier være oppfylt:

  • Klubben skal ha et Fair Play-utvalg med minst 3 medlemmer
  • Barnefotball: Kampvert på hjemmekampene
  • Ungdomsfotball: Kampvert på hjemmekampene/Fair Play-møte foran hver kamp/Fair Play-møte i løpet av våren med alle ungdomslagene i klubben
  • A-lagene: Spillermøte med Fair play som tema for A-lagene (Dame og Herre)

Fortsett det gode arbeidet!