Follese FK – Støtteordning

Follese FK har et ønske om at alle skal få trene hos oss, uavhengig av foresatte/foreldres økonomi.

Derfor har vi en støtteordning ved for eksempel kontingent og inngang til arrangementer der klubben står som arrangør.

Det er ønskelig at foreldrekontakter eller lagledere informerer om dette til lagene sine.

De som vil søke støtte skal være anonyme, i det henseende at søknad ikke skal gå gjennom foreldrekontakt eller trenerapparatet.

Søker sender epost til: follesefk.okonomi@gmail.com

Den som håndterer dette har selvsagt taushetsplikt.

Med vennlig hilsen Hovedstyret, Follese FK