Follese kåret til ÅRETS FOTBALLSKOLE

tine-fotballskole

NFF i Hordaland har kåret Follese FK sin fotballskole til den beste fotballskolen i Hordaland i 2016. I begrunnelsen fra kretsen heter det:

Follese FK er ett godt sted å være. Follese FK er i en god prosess med å bli Kvalitetsklubb. Ansvarlig for fotballskolen Robert Sigvaldsen har ledet arbeidet med stø hånd gjennom mange år, og klubben har tatt gode steg og etter hvert fått til en veldig god fotballskole – med god og variert fotballaktivitet i stabile og trygge rammer. Follese har også ett veldig flott anlegg som gir gode rammebetingelser for å levere en god fotballskole.
De har jobbet målbevisst lenge mtp sunt kosthold. Og de har blitt flinke til å få med mange jenter både spillere, og som instruktører. Follese har for øvrig vært en foregangsklubb ved å innføre «Minst 50% spilletid» på kamp – noe de gjennomfører for alle lag. Og som er ett konkret eksempel på god Fair Play ovenfor spillere i egen klubb!