Ann-Kristin Røsbø

Innkalling til årsmøte 2018

Innkalling til årsmøte 2018

Follese Fotballklubb sitt årsmøte vil bli avholdt mandag 12. mars kl. 19:00 i Skogen Barnehage: Innkalling til årsmøte 2018   Velkommen til årsmøte! Vennlig hilsen Hovedstyret, Follese Fotballklubb    

Sportslig utvalg har fått ny kontaktadresse

Sportslig utvalg har fått ny kontaktadresse

  Sportslig Utvalg i Follese FK har fått ny kontaktadresse for hendvendelser av sportslig karakter rundt lag og klubb: sportutvalg@follesefk.no SU i Follese FK skal sørge for at klubben etterlever vedtatte sportslig modell og sportsplan, samt følge opp at det sportslige aktivitetsnivået holder den kvaliteten som klubben ønsker. Videre bidrar SU til at klubben når sine sportslige målsetninger gjennom ulike… Read more →

FFK Fagmøbler Cup 2017

FFK Fagmøbler Cup 2017

  VELKOMMEN PÅ FFK FAGMØBLER CUP 2017! Fagmøbler Cup 2017 er åpen for påmelding, og vi håper ditt lag vil være med å skape herlig fotballglede helgen 21-22 oktober 2017! Årets cup blir tredje rekken og vi lover en helg med mye smil, fotballglede og spenning på sidelinjen. FFK Fagmøbler Cup er en cup for jenter og gutter i årsklassene… Read more →

Follese FK - Støtteordning

Follese FK – Støtteordning

Follese FK har et ønske om at alle skal få trene hos oss, uavhengig av foresatte/foreldres økonomi. Derfor har vi en støtteordning ved for eksempel kontingent og inngang til arrangementer der klubben står som arrangør. Det er ønskelig at foreldrekontakter eller lagledere informerer om dette til lagene sine. De som vil søke støtte skal være anonyme, i det henseende at søknad… Read more →

Tine Fotballskole 2017

Tine Fotballskole 2017

TINE FOTBALLSKOLE 2017 FOR GUTTER OG JENTER 6-14 ÅR Vi ønsker igjen velkommen til fotballskole i Skogen! I fjor ble Follese FK tildelt pris for «Årets Fotballskole», og vi legger opp til en aktiv og lærerik uke også i år. Skogen Fotballpark Dato: 26. juni – 29.juni 2017 Alle dager kl. 09:00-15:00 Deltakerne vil bli delt inn i grupper etter alder. Det vil bli… Read more →

Fair Play utvalget har fått ny e-post adresse

Fair Play utvalget har fått ny e-post adresse

Fair Play utvalget i Follese FK jobber kontinuerlig med holdningsskapende arbeid i klubben. Dersom det skulle oppstå uønskede episoder i klubbsammenheng som vi kan bistå med eller annet i Fair Play ånd vi bør vite om, så kontakt oss gjerne på vår nye e-post adresse: fairplay@follesefk.no Med hilsen Fair Play utvalget, Follese FK